Partners Dakbloemenweide

Partners

Dakbloemenweide gelooft in partnerschap met andere partijen. Om elkaar te complementeren, ecosysteem te bouwen, samenwerken voor hetzelfde maatschappelijke doel, vanuit dezelfde visie en missie.  

Samenwerken, onderzoeken, testen, ontdekken en aanpassen staan aan de basis van het biodivers en inheems groendak. Een veelzijdigheid van ruim 40 verschillende bloeiers vraagt gedegen onderzoek en voorbereiding om er een stabiel en zo compleet mogelijk ecosysteem van te maken.

Designline bloemenweide

Cruydt-Hoeck

Cruydt-Hoeck heeft de droom meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden, inheemse planten en ecologisch passende bloemenweidemengsels. Met gedegen praktisch en ecologisch advies helpt Cruydt-Hoeck met het creëren van succesvolle bloemenweides.

Land van Ons

De missie van Land van Ons is een kentering te bewerkstelligen in het uitputten van grond en verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit ons landschap. Dit doen ze vanuit het besef dat ons land en onze grond letterlijk de bodem is onder ons bestaan. En daarmee een tegenwicht en rustpunt is in ons hectische en op economische groei gerichte bestaan.  

Samen voor Biodiversiteit

De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen. In 2018 verenigden 19 partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om samen te werken samen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. 

Rooftop Revolution

Rooftop Revolution brengt natuur terug op het grootste ongebruikte terrein in de stad: de daken. We streven naar het combineren van zoveel mogelijk functies op het dakoppervlak.

NL Greenlabel

In 2011 opgericht, staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. Dankzij advies en labellen van producten en terreinen, helpt NL Greenlabel doelen op het gebied van duurzaamheid gedurende het proces, te realiseren en te borgen. Ambities op het gebied van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en gezondheid komen zo uit de sfeer van vrijblijvendheid. Dankzij de Wetenschappelijke Raad van Advies en een uitgebreid partnernetwerk worden de inzichten voortdurend beproefd en verbeterd. 

Logo Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Samen voor een groen Nederland

Dit zijn een aantal mooie voorbeelden van samenwerking en co-creatie. Hierbij is alles erop gericht om samen zoveel mogelijk daken in Nederland te vergroenen en om op die manier een mooie ecologische impact te maken. 

Laten we samen meer dakbloemenweides aanleggen!

We verwelkomen je graag als klant om samen de biodiversiteit in Nederland te verbeteren en zo meer impact te maken met alle onbenutte daken!

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten