Partners Dakbloemenweide

Partners

Dakbloemenweide gelooft in partnerschap met andere partijen. Om elkaar aan te vullen, een optimaal ecosysteem te bouwen, samenwerken aan hetzelfde maatschappelijke doel, vanuit dezelfde visie en missie. Dat vinden we belangrijk en daarom werken we o.a. samen met al deze waardevolle partners.

Samenwerken, onderzoeken, testen, ontdekken en aanpassen staan aan de basis van het biodivers en inheems groendak. Een veelzijdigheid van 40 verschillende bloeiers vraagt gedegen onderzoek en voorbereiding om er een stabiel en zo compleet mogelijk ecosysteem van te maken.

Designline bloemenweide

Cruydt-Hoeck

Cruydt-Hoeck heeft de droom meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden, inheemse planten en ecologisch passende bloemenweidemengsels. Met gedegen praktisch en ecologisch advies helpt Cruydt-Hoeck met het creëren van succesvolle bloemenweides.

Land van Ons

De missie van Land van Ons is een kentering te bewerkstelligen in het uitputten van grond en verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit ons landschap. Dit doen ze vanuit het besef dat ons land en onze grond letterlijk de bodem is onder ons bestaan. En daarmee een tegenwicht en rustpunt is in ons hectische en op economische groei gerichte bestaan.  

Samen voor Biodiversiteit

De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen. In 2018 verenigden 19 partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om samen te werken samen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. 

Rooftop Revolution

Rooftop Revolution brengt natuur terug op het grootste ongebruikte terrein in de stad: de daken. We streven naar het combineren van zoveel mogelijk functies op het dakoppervlak.

NL Greenlabel

In 2011 opgericht, staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. Dankzij advies en labellen van producten en terreinen, helpt NL Greenlabel doelen op het gebied van duurzaamheid gedurende het proces, te realiseren en te borgen. Ambities op het gebied van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en gezondheid komen zo uit de sfeer van vrijblijvendheid. Dankzij de Wetenschappelijke Raad van Advies en een uitgebreid partnernetwerk worden de inzichten voortdurend beproefd en verbeterd. 

Vogelbescherming

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Vlinderstichting

De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. We maken ons sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.

Nationaal Dakenplan

Zo snel mogelijk, zo veel mogelijk multifunctionele daken in Nederland: daar staat het Nationaal Dakenplan voor. We hebben in Nederland zo’n 400 km2 aan braakliggende platte daken die zich goed lenen voor energieproductie, wateropvang, stedelijke natuur of als plek om te verblijven. 

De Bijenstichting

Zij zet zich al sinds 2010 in voor bijen door het verbieden van bestrijdingsmiddelen met behulp van juridische procedures, het organiseren van petities en het volgen van de landelijke en Europese politiek. De Bijenstichting 'Educatie & Advies' zet zich al sinds 2019 vooral in voor de wilde bij door: het stimuleren van initiatieven om de voedselvoorziening voor bijen te verbeteren; met cursussen te zorgen dat de kennis over bijen groeit en voorlichting te geven over wilde bijen.

Laten we samen meer dakbloemenweides aanleggen!

We verwelkomen je graag als klant om samen de biodiversiteit in Nederland te verbeteren en zo meer impact te maken met alle onbenutte daken!

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten