Dakbloemenweide na 4 jaar: ruim 80% van de aanvankelijke vaste planten nog aanwezig en zonder bemesting nog steeds een gezonde bodem

15-02-2024

IMG 2988

Onafhankelijk onderzoek over de prestaties van de dakbloemenweide zijn van groot belang om de werkelijke waarde van het product te bewijzen. Daarom is er onderzoek gedaan naar de prestaties van de dakbloemenweide (vier jaar na de aanleg). Er is gefocust op de substraatlaag en de vegetatielaag. Resultaten zijn vastgesteld door een ecologisch adviseur en het laboratorium van Eurofins.

Na vier jaar is 81% van de vaste planten nog steeds aanwezig op het dak

Op het moment van inzaaien in het voorjaar van 2018 zijn er 9 pioniersplanten en 21 vaste planten aangebracht. Tijdens de telling in het najaar van 2023 zijn er 3 pioniersplanten en 17 vaste planten waargenomen. Het valt op dat er procentueel veel meer vaste planten zijn waargenomen dan pioniersplanten, echter verrast dit niet. Het is een eigenschap van pioniersplanten dat ze na enkele jaren minder dominant worden en daarom de plek ‘afstaan’ aan de uitdijende vaste planten. In het najaar (tijdens de observatie) is het lastiger pioniersplanten te herkennen. Het is positief verrassend dat er na 4 jaar nog steeds meer dan 80% van de vaste planten te zien is op het dak. 4 jaar geleden is er ook een grassoort in het mengsel toegevoegd echter heeft dit niet voor vergrassing van de dakbloemenweide geleid. Dit komt o.a. door de secure weging van soorten in de samenstelling van het zadenmengsel. Inmiddels is deze samenstelling uitgebreid naar een uitgekiend mengsel van 40-45 soorten. 

Het substraat van dakbloemenweide is na 4 jaar zonder bemesting nog steeds een zeer gezonde bodem

In het laboratorium is een substraatmonster van een 4 jaar oude dakbloemenweide vergeleken met ‘vers’ substraat wat wordt aangebracht bij de aanleg. Hiermee kunnen we vergelijken hoeveel het substraat is veranderd na 4 jaar op het dak een bodem te zijn voor de planten. Daaruit is o.a. gebleken dat het organische stofgehalte stabiel is gebleven, pH-waarde nog steeds rond de 6 schommelt, er gezonde aanwezigheid van bodemleven is en duidelijke aanwezigheid van schimmelsporen. Al met al is 4 jaar na aanbrengen het substraat nog steeds erg rijk en een goede voedingsbodem voor de beplanting.

Op basis van bovenstaande is vast te stellen dat het substraat in staat is stabiel te blijven zonder dat er bemesting of ander onderhoud nodig is. Afstervende plantenresten, biomassa uit de omgeving, bodemleven en (hemel)water zijn genoeg om de lokale biotoop gezond te houden. "Ik zou mij er niet voor schamen om dit als nieuw daktuinsubstraat te verkopen met deze specificaties", aldus de analist.

De dakbloemenweide laat zien dat inheemse planten op een uitgekiende substraatbodem een hoge ecologische impact kunnen maken op het dak en de kosten voor onderhoud significant kunnen verlagen

De afgelopen 4 jaar is er geen bemesting toegepast, niet gesnoeid en niet extra gezaaid. Alleen in droge periodes is er incidenteel geïrrigeerd met het overtollige regenwater wat is opgevangen en opgeslagen. Onderzoek naar de substraat- en vegetatielaag zal ook de komende jaren blijven doorgaan. Op deze manier wordt het product constant verbeterd om nog meer waarde toe te voegen aan de dakbloemenweide.

Voor verdere details of bespreking van laboratoriumresultaten kunt u altijd contact opnemen met info@dakbloemenweide.nl

Dit artikel delen:

Designline bloemenweide

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten